Sh Black Transparent-01

Šar Planina- mesto kue šo mnogo go posetile, ali ne i osetile.

Mije sme tuje da preneseme sve tija šo svakoj od nas go oseća, a skrijeno je negde daleko, rasporedeno vo različite države i gradoi. Cilj ni je da, uz dobra ideja pretočena vo kreativnost, sprovedeme naša vizija.
Vizija šo obećava i menue pogled na budućnost. Naš tim je spojen od mnogo profesionalne i uspešne individue kue šo do sega imale prilika da upoznae mnogo ljudji i da posetet najrazličite mesta, ama uvek se vraćae tamo ćešto najviše sebe osećae- vo Gora-Šar Planina.

Čest i gordost će ni bide da vi pokažeme na jen inovativen način ka se poštuje, neguje i nadogradue naša tradicija, kua šo će dobije jen nov oblik, ali ipak će sačua svua struktura i značaj. Ideja šo sme ga zamislile da bide ostvariva može da ni donese mnogo uspeh, a da bisme došle do realizacija ni trebete vije da bidete uz nas! So naše projekti će ve uverime vo tija da možeme da se prepozname, i ako ne se poznavame, i da možeme da se zbližime, i ako sme odalečene. Da bisme uspele vo ovija, ni trebe podrška od mnogo ljuđi, a da bisme uspele mnogo vo ovija, ni trebe podrska od naše ljudji. Znaeme da ve ima, i srećne sme šo baš vije će bidete deu od nas.


Ajde da dokažeme druđem da možeme da se držime svi zaeno i da sme spremne da se pokreneme, jer mnogo dobre stvari vo život ne čekae! Tija DOBRO neka počne od naša inicijativa, a vije će nastavite niz.
Jer mnogo je bitno da se zapamti, da ćede i da ideme, svue poreklo uvek go nosime so sebe.
Nemojte da dozvolime da ne se znae za nas! Podržite ne i uverite se zašto sme bile vo pravo za sve ovija!


A nastavak i najubavo tek sledi…